კონკურსი 2011 კონკურსი 2010
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
პროექტი
* მინიმალური მიწის ნაკვეთის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია პროექტის განთავსება - 600 კვ.მ
* საპროექტო ტერიტორიის ფართობი - 715 კვ.მ
* მოშენების ფართობი - 250.4 კვ.მ
+ საერთო ფართობი - 248.9 კვ.მ
+ სამშენებლო მოცულობა - 994 კუბ.მ
0.00 ნიშნულს ზევით - 826 კუბ.მ
0.00 ნისნულს ქვევით - 168 კუბ.მ
* კ2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 272.3 კვ.მ
* სამშენებლო ფართობი - 307.4 კვ.მ
შემსრულებელი:
* ავტორი - ლაშა დემეტრაშვილი
* მისამართი - თამარაშვილის ქ 13
* ტელეფონი – 899118040
* ელ-ფოსტა – delmari@rambler.ru
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
პროექტი
* მინიმალური მიწის ნაკვეთის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია პროექტის განთავსება - 360 კვ.მ
* საპროექტო ტერიტორიის ფართობი - 531 კვ.მ
* მოშენების ფართობი - 105.6 კვ.მ
+ საერთო ფართობი - 201.5 კვ.მ
+ სამშენებლო მოცულობა - 732.1 კუბ.მ
0.00 ნიშნულს ზევით - 697 კუბ.მ
0.00 ნისნულს ქვევით - 35.1 კუბ.მ
* კ2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 217.1 კვ.მ
* სამშენებლო ფართობი - 286.7 კვ.მ
შემსრულებელი:
* ავტორი - დიმიტრი ახვლედიანი
* მისამართი - ყაზბეგის გამზ. 11
* ტელეფონი – 893 13 77 42
* ელ-ფოსტა – delmari@rambler.ru
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
პროექტი
* მინიმალური მიწის ნაკვეთის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია პროექტის განთავსება - 190 კვ.მ
* საპროექტო ტერიტორიის ფართობი - 497 კვ.მ
* მოშენების ფართობი - 121 კვ.მ
+ საერთო ფართობი - 227 კვ.მ
+ სამშენებლო მოცულობა - 790.6 კუბ.მ
0.00 ნიშნულს ზევით - 596.6 კუბ.მ
0.00 ნისნულს ქვევით - 194 კუბ.მ
* კ2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 210.9 კვ.მ
* სამშენებლო ფართობი - 0 კვ.მ
შემსრულებელი:
* ავტორი - ***მამუკა მახოშვილი***, ***ალექსი პაპელიშვილი***,
* მისამართი - ვაჟა-ფშაველას Vკვ. IVკორპ. ბ.85
* ტელეფონი – 851929996
* ელ-ფოსტა – mmamuka@msn.com
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
პროექტი
* მინიმალური მიწის ნაკვეთის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია პროექტის განთავსება - 400 კვ.მ
* საპროექტო ტერიტორიის ფართობი - 0 კვ.მ
* მოშენების ფართობი - 179.7 კვ.მ
+ საერთო ფართობი - 150.9 კვ.მ
+ სამშენებლო მოცულობა - 792 კუბ.მ
0.00 ნიშნულს ზევით - 792 კუბ.მ
0.00 ნისნულს ქვევით - 0 კუბ.მ
* კ2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 164.85 კვ.მ
* სამშენებლო ფართობი - 179.7 კვ.მ
შემსრულებელი:
* ავტორი - კობა მოდრეკილაძე
* მისამართი - ნ.ბუაჩიძის ქ.#4 ბ.11
* ტელეფონი – 899426876
* ელ-ფოსტა – greystudio@mail.ru
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
პროექტი
* მინიმალური მიწის ნაკვეთის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია პროექტის განთავსება - 300 კვ.მ
* საპროექტო ტერიტორიის ფართობი - 550 კვ.მ
* მოშენების ფართობი - 158.6 კვ.მ
+ საერთო ფართობი - 248.89 კვ.მ
+ სამშენებლო მოცულობა - 874.51 კუბ.მ
0.00 ნიშნულს ზევით - 739.51 კუბ.მ
0.00 ნისნულს ქვევით - 135 კუბ.მ
* კ2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 248.89 კვ.მ
* სამშენებლო ფართობი - 302.63 კვ.მ
შემსრულებელი:
* ავტორი - გიორგი გაბუნია
* მისამართი - საბურთალოს ქ.# 42/2
* ტელეფონი – +995 99 331 555
* ელ-ფოსტა – architekhouse@gmail.com
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
პროექტი
* მინიმალური მიწის ნაკვეთის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია პროექტის განთავსება - 350 კვ.მ
* საპროექტო ტერიტორიის ფართობი - 600 კვ.მ
* მოშენების ფართობი - 174.83 კვ.მ
+ საერთო ფართობი - 241.06 კვ.მ
+ სამშენებლო მოცულობა - 1104.5 კუბ.მ
0.00 ნიშნულს ზევით - 854.65 კუბ.მ
0.00 ნისნულს ქვევით - 249.85 კუბ.მ
* კ2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 259.57 კვ.მ
* სამშენებლო ფართობი - 438.5 კვ.მ
შემსრულებელი:
* ავტორი - ***ნიკოლოზ კილასონია***, ***ზვიად დიაკვნიშვილი***,
* მისამართი - ქ.თბილისი, რჩეულიშვილის ქ. 6 კორპ. 31 ბ.
* ტელეფონი – 877 437043
* ელ-ფოსტა – z.diakvnishvili@gmail.com
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
პროექტი
* მინიმალური მიწის ნაკვეთის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია პროექტის განთავსება - 300 კვ.მ
* საპროექტო ტერიტორიის ფართობი - 531 კვ.მ
* მოშენების ფართობი - 144 კვ.მ
+ საერთო ფართობი - 199.1 კვ.მ
+ სამშენებლო მოცულობა - 1080 კუბ.მ
0.00 ნიშნულს ზევით - 1080 კუბ.მ
0.00 ნისნულს ქვევით - 0 კუბ.მ
* კ2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 0 კვ.მ
* სამშენებლო ფართობი - 0 კვ.მ
შემსრულებელი:
* ავტორი - ***მამუკა მახოშვილი***, ***ალექსი პაპელიშვილი***,
* მისამართი - ვაჟა-ფშაველას Vკვ. IVკორპ. ბ.85
* ტელეფონი – 851929996
* ელ-ფოსტა – mmamuka@msn.com
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
პროექტი
* მინიმალური მიწის ნაკვეთის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია პროექტის განთავსება - 450 კვ.მ
* საპროექტო ტერიტორიის ფართობი - 600 კვ.მ
* მოშენების ფართობი - 215.8 კვ.მ
+ საერთო ფართობი - 227.71 კვ.მ
+ სამშენებლო მოცულობა - 638 კუბ.მ
0.00 ნიშნულს ზევით - 638 კუბ.მ
0.00 ნისნულს ქვევით - 0 კუბ.მ
* კ2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 121.4 კვ.მ
* სამშენებლო ფართობი - 276.6 კვ.მ
შემსრულებელი:
* ავტორი - ***ვასილ ცომაია***,***ილია ხავთასი***, ***ზურაბ დვალიშვილი***,***ვალერიანე ჟორჟიკაშვილი***,
* მისამართი - შარტავას 14
* ტელეფონი – 895355343
* ელ-ფოსტა – vasocomaia@yahoo.com
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
პროექტი
* მინიმალური მიწის ნაკვეთის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია პროექტის განთავსება - 230 კვ.მ
* საპროექტო ტერიტორიის ფართობი - 600 კვ.მ
* მოშენების ფართობი - 114.1 კვ.მ
+ საერთო ფართობი - 234.7 კვ.მ
+ სამშენებლო მოცულობა - 790.8 კუბ.მ
0.00 ნიშნულს ზევით - 652.8 კუბ.მ
0.00 ნისნულს ქვევით - 138 კუბ.მ
* კ2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 244.8 კვ.მ
* სამშენებლო ფართობი - 244.8 კვ.მ
შემსრულებელი:
* ავტორი - გოგი აბუაშვილი
* მისამართი - დ.აღმაშენებლის 101
* ტელეფონი – 855 39 18 59
* ელ-ფოსტა – abu.arch@yahoo.com
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
პროექტი
* მინიმალური მიწის ნაკვეთის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია პროექტის განთავსება - 243.36 კვ.მ
* საპროექტო ტერიტორიის ფართობი - 550 კვ.მ
* მოშენების ფართობი - 103.8 კვ.მ
+ საერთო ფართობი - 240.6 კვ.მ
+ სამშენებლო მოცულობა - 987.86 კუბ.მ
0.00 ნიშნულს ზევით - 703.05 კუბ.მ
0.00 ნისნულს ქვევით - 284.81 კუბ.მ
* კ2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 235.2 კვ.მ
* სამშენებლო ფართობი - 450.08 კვ.მ
შემსრულებელი:
* ავტორი - ალექსანდრე ჩუბინიძე
* მისამართი - წერეთლის გამზ. V კორპ. ბინა 51
* ტელეფონი – 34 26 60; mob.
* ელ-ფოსტა – chubinidzesandro@yahoo.com
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
პროექტი
* მინიმალური მიწის ნაკვეთის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია პროექტის განთავსება - 425 კვ.მ
* საპროექტო ტერიტორიის ფართობი - 600 კვ.მ
* მოშენების ფართობი - 165.8 კვ.მ
+ საერთო ფართობი - 248.5 კვ.მ
+ სამშენებლო მოცულობა - 1084.5 კუბ.მ
0.00 ნიშნულს ზევით - 898.1 კუბ.მ
0.00 ნისნულს ქვევით - 186.4 კუბ.მ
* კ2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 227 კვ.მ
* სამშენებლო ფართობი - 319 კვ.მ
შემსრულებელი:
* ავტორი - დალი ბენაშვილი
* მისამართი - კეკელიძის ქ. # 2/2, ბინა 34
* ტელეფონი – 22 04 11, mob.
* ელ-ფოსტა – daliko.benashvili@gmail.com
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
პროექტი
* მინიმალური მიწის ნაკვეთის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია პროექტის განთავსება - 350 კვ.მ
* საპროექტო ტერიტორიის ფართობი - 531 კვ.მ
* მოშენების ფართობი - 151.1 კვ.მ
+ საერთო ფართობი - 213.6 კვ.მ
+ სამშენებლო მოცულობა - 883.92 კუბ.მ
0.00 ნიშნულს ზევით - 883.92 კუბ.მ
0.00 ნისნულს ქვევით - 0 კუბ.მ
* კ2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი - 274.8 კვ.მ
* სამშენებლო ფართობი - 441.93 კვ.მ
შემსრულებელი:
* ავტორი - თეიმურაზ ნინუა
* მისამართი - ქ.თბილისი. ზანდუკელის ქ. 38
* ტელეფონი – 893 197473
* ელ-ფოსტა – nittemua@yahoo.de