გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორი: ბაქარ კვირკველია
კატეგორია: ინდივიდუალური
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 15267-ჯერ
კომენტარი(20)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
zaza sainteresoa. albat dzalian did tanxebtan ar ikneba dakavshirebuli am saxlis asheneba da sashualo fenistvisaa gankutbnili.
Givi MachavarianiZalian Kargi,proectia, magram isev da isev meshinia rom is kategoria romlebistvisac es proeqtebi ketdeba sadgac "sxvaganaa" ise vin icis, imedia vcdebi
luka momcons ,sadaa da komfortuli
georgian architects & Designerstu gaqvt FACEBOOK -is accounti daimegobret GEORGIAN ARCHITECTS da gaxdit am klubis cevri
ნინო ოქუაშვილიmarTalia, ak bevri micers, rom gemovneba ar maqvs, magram su kvela Tkenma dadebulma aq proeqtebma dzalian momxibla...carmatebas gisurvebT!!!! Imedia, erTs ki ara, ramodenimes airHeven...)))
ნინო ოქუაშვილი (monacile)dzalian momewona Tkveni saxli,albat ekonomiuric ikneba ....
diana martivad, sadad, iafad, kargia
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
zura momewona. yoCaR
maia zalian niWieri adaminia Cans avtori.
makuna gamsaxurdiapatara miWis nakveTze aaSene, uceb da ekonomiurad. SabaT-kviras gaxval ojaxTan erTad daisveneb yovelgvari zedmeti aivnebis da sarTulebis dagvit da dalagebit. Sexval da ubralod- icxovreb da daisveneb
gurami es aris proekti romeliz auzileblad unda aSendes
vaso comaiakaia beqa mase gaaagrzele
თამუნა დიაკვნიშვილიყოჩაღ.ძალიან მიხარია:))
gio kargia, kargia.....
lulu es saxli mindaaaa
giorgi gadeliaubraloa da kargi
gtso mec minda amistana
mamuka 500 kvadratul micaze aris idealuri.piradad me am saxls chavdgam chems nakvetshi.
makuna Zalian sayvareli da Tbili saxlia. eonomiuri da praqtikuli. siamovnebit vicxovrebdi.


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved