გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორი: მანანა შავდია
კატეგორია: ინდივიდუალური
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 35137-ჯერ
კომენტარი(60)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
mari berizezalian momcons
nino konkursantisaproecto dokumentacias tu gaetnobit ik miigebt srul informacias xargtagriczvis da motulobis shesaxeb
nato fifiacalian lamazi proeqtia.momcons da minda egeti saxli avisheno.da ragdeba mainteresebs eg proeqti da ramden kvadratulzea gatvaliscinebuli.
marika aivnebi aklia
khatia aaadzalian sayvareli da komfortuli saxli chans.didi siamovnebit vicxovrebdi.gisurveb carmatebebs
maka kargia. esec realuria.momwons. rogorc shevatyve profesionalebis proeqtebi sheidzleba ganixilos adamianma.studentebs ratom misces monawileobis ufleba? es xom realuri saqmea? tan rogorc gavikitxe pirvel-meore kursels ar aswavlian saxlis daproeqtebas.mat namuSevrebs da replikebs qaosi sheaqvT konkursshi.:(
marina khaburzaniadzalian lamazi da saintereso proeqtia, gisurveb warmatebebs
გიორგი გომკონკურსის პირობებს მე მგონი ყველაზე მეტად შეესაბამება, გარდა იმისა რომ კარგი ნამუშევარია, მართალია რეალურად ცოტა მეტი დაჯდება მაგრამ სნიპებით ეგრეა... გისურვებ წარმატებებს...
მიშიკო დძალიან მაგარია. საღოლ
Zaza Dolidzechemi azrit es aris sauketeso proeqti!
Nuciko Vetanxmebi Ankas, Nishani 5+++
Nemo L dzalian magaria saxlia, momcons!
Toka Dzalian magaria! didi siamovnebit vicxoivrebdi eset saxlshi
Anka Nishani: " 5+". chemi azarit sauketeso proeqtia! saxlia komportuli, tbilisi da tanamedrove. var obieqturi!
Gela KavlashviliZalian momecona es proeqti.Aris lamazi da moxerxebuli.Gazapxulze albat shegacuxebt dasaxmareblad.Gisurvebt gamarjvebas.
Tamar shengeliaძალიან კარგი პროექტია, კომპაქტური, ლამაზი და მოხერხებული. გისურვებთ წარმატებებს კონკურსში და ეჭვიც არ გვეპარება თქვენს გამარჯვებაში, ჩვენც ვლოცულობთ ამაზე. კეთილი სურვილებით
maia xaritonashvilimagaria...dzalian kargi dizainia ...vocnebob qalaq- garet mec eseti saxli mqondes ...
irina daneliaagfrtovanebuli var kalbatoni mananas arkitekturuli namushevris xilvit. vfikrob, rom es saxli organulad sheercxmeba lisis tbas, shekmnis komforts macxovrebeltatvis da tavis sitkvas itkvis tanamedrove arkitekturashi. am kotejis datvalierebam evropuli tanamedrove individualuri sacxovrebeli saxlis asociacia agmizra. kalbaton mananas vusurveb magal reitings.
nino buachidsemagaria
zizi bregvadsemargaria dalian mometona
Bela RamishviliMshvenieri proeqtia, lamazi, tanamedrove, kompaqturi, sada. Didi siamovnebit shegikvetav, roca gadavckvet ashenebas.
giorgi buachidzezalian magaria sauketesoa.
giorgi buachidzezalian magaria sauketesoa.
irina :)aseti proeqtit namdvilad galamazdeba qalaqis gare ubani
lika :)dzaan saintereso proeqtia da dzaan dainteresebuli var
mari :)dzaan magari proeqtiaa:)
irakli ***primitivizmia, magram konkursis pirobebs pasuxobs. dzalian iafi dajdeba
mari zalian magaria sauketesoa.
xatuna ar vfikrobdi nakvetis kidvas da am saxlma zalian chamapikra , vezeb prestijul adgils sadac es saxli chavdga da gavixaro megobrebtan ertad sascrapod axal clamde.
ნატალია საყვარელი სახლია, და თან ძალიან გააზრებული,,,,
მაია ქასრშვილიპროექტი მომეწონა , სახლი არის პრაქტიკული და ფუნქციური .. 5 იანი
nino tsulaiadzalian momecona es varianti
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
jesi lamazia,klasikuri da mshvidia.avangardi mudmivi sacxovreblistvis male mosabezrebeli da arapraqtikulia.es proeqti ki "sami gochi"-dan kvelaze saimedo (mgoni nufnufia) gochis saxls magonebs.
omar zaqaraiaპროექტი ძალიან მომეწონა, გვაინტერესებს რა ჯდება
vaxooo dzalian magaria
dali shubitidzedzalian saintereso proeqtia
ZHanna gamkdzalian sakvareli da mkudroa, bednieri iqneba is vinc aashenebs am proeqtit
tamuna aseti saxli minda..... dzalian myudro chans, tan dzalian lamazia. momcons!!!
Qeti MatiashviliKotejis tipis proiqti uxdeba patara saxls. Kargi ganacilebaa
Inga Oxanashvilisakutari saxlistvis kargi proeqtia
natia PurcelaDzees proeqti zalian momcons
marika Vachnadzezalian saintereso proeqtia
rezo shengeliakargia da praqtikuli. tan qartuli gemovnebit
ასდ სდფდსფბარათს რო დაამეტებდეთ კაი იქნებოდა
Keti Shengeliadzalian daxvewili da lamazi saxlia.Ertdroulad klasikuri da tanamedrove.Kvelas gemovnebas daakmayopilebs.
iza zalian kargi proeqtia, mainteresebs ra jdeba aseti sakhlis asheneba. Gisurvebt warmatebebs
გიორგი ლამაზი, სადა და კომფორტული სახლია. მაინტერესებს რა ჯდება ამის აშენება
ნინო ძალიან ლამაზი და კოხტა კოტეჯია! გემოვნებით შე
joni kvicianiam proeqtebidan marto ori momewona es da bagrationis
ზურაბ ათაბაგიძალიან კარგი პროექტია.რამდენი ჯდება ნეტავ?
ნინო გორ.ძალიან კოხტა და ელეგანტური კოტეჯია! წარმატებე
Tornike TekturmanidzeDzaan Kargi proectia mec didi siamovnebit vicxovrebdi am saxlshi. Usakvarlesia da dzalian mkudro mgonia, minda es saxli chemi ikos. Anuka
lina sadaa da amave dros gemovnebiTaa gaketebuli, komfortuli chans
დავითი ეს პროექტი ყველას ჯობია, ინდივიდუალური სახლი
tamriko takosiamovnebit vicxovrebdi aset saxlshi.
nana kargi saxlia.siamovnebit avishenebdi.gisurveb carmatebas
nino namdvili germanuli saxlia.
davinCi Cemi fania, Zalian ubralo da sadaa didi simovnebiT vicxovrebdi eset lamaz saxlSi
Lela TabliashviliDzalian saintereso da praqtikuli proeqtia


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved