გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორი: ნიკოლოზ მაისურაძე
კატეგორია: ინდივიდუალური
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 10344-ჯერ
კომენტარი(40)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
Michael Jackson 2Nikoloz just beat it :)
Michael Jacksonmteli ojaxit ggulshematkivrobt :) ! Go Nikoloz Go !!
monawile ყველა გამარჯვებული ვერ გახდება , ამას უნდა შევეგუოთ, მარტო რეიტინგები ქ მაინც არ წყვეტს, პროფესიონალებისა და საზოგადოების სხვა ნანაწილის (იმ ხალხის , ვონც არქიტექტორი არ არის მაინც აძლევს ხმას) საერთო აზრი იქნება ; თან ის დოკუმენტაცია რაც გავაგზავნეთ კომისია განიხილავს, ეგ ნაწილი საიტზე ხომ არ დევს, მტავარი ეგ არის, მაგით მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ყველას წარმატებებს გისურვებთ!
giorgi bokuchavasaits etyoba raghac chirs mesame dghea rac chemi proeqti 12 adgilidan chavarda 95 ze da adgils ar icvlis albat gaasworeben
nervebs nu moishlitnino - es reitingi mainc arafers cyvitavs, jiuri mushaobs! da isini gamoavlenen sauketesoebs! da aq isedac piar kampaniebia, vinc meti axlobeli sheacuxa dziritadad isini arian magal reitingulebi! am reitings mizeruli mnishvneloba aqvs!
irina 123rasats mets vukureb shens proeqts metad momwons da votsnebob mis ashenebaze. kidev da kidev warmatebebs gisurveb, rats namdvilad gchirdeba exla da mteli tsxovrebis mandzilze)))))))))))))
gesti sauketesoa,yvela motxovnashi jdeba da sakmaod Tanamedrovecaa :)
Tamuna khrikuliwow dzaan magaria, uderskesi proeqtia :>
sopio mmagaria!!!
ira 123shen namdvilad gaige dasaxuli amotsana, unda gageketebinad satsxovrebeli saxli da ara filarmonia anda kidev sadguri an magazia... ra vici shen zustad gadawkvite saxli romlis ashenebas kvela shesdzlebs. aba ivanishvilebi da mistanebi iaponiashi midian saxlis dasaproeqteblad. kochag sheni amotsana brqkinvaled sheasrule...warmatebebs gisurveb
nika maisuraZedidi madloba suyvelas :)
marina xucishvilidzalin kargi proeqtia,kochag nika,gisurveb warmatebebs momavalshi...
Papuna papokargi proeqtia
shako kaia momcons
manana siprashvilivfikrob,rom proeqti sainteresoa iseti mtagoriani qveynistvis,rogoriz saqartveloa.mosaxerxebeli unda ikos misi asheneba kvelgan.zalian momezona. zarmatebas gisurveb
natia kaxurashvilimartla dzalian kargi saxlia am saxlshi vicxovrebdi siamovnebit
მიხეილ .............მესმის მეგობარო, რომ ორგანიზატორები ანთავსებენ მასალებს. სწორედ მათ გასაგონად ვამბობ. ისინიც ხომ კითხულობენ ალბათ კომენტარებს?! დამეთანხმებით ალბათ კოლეგავ, რომ აუცილებელია გეგმარების ნახვა, რომ სრულფასოვანი შეფასება და კომენტარი გააკეთო. ეს ხომ პრაქტიკული არქიტექტურაა და არა რაგაც აბსტრაქცია ან კონცეპტუალური ჩანაფიქრი?!
diana kargi proeqtia, namdviladm imsaxurebs kuradgebas
ema კრგი ბიჭი ხარ.სიმპატიური პროექტია
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
avtori mixeil aq chven ar gagvitavsebia masalebi, ise gegmebic arsebobs da chrilebic ratqmaunda, ubralod mxolod jiuris miuwvdeba mag masalebze xeli da tviton atavseben saitzec, ise madlob yvels visac moswons:)
lika akhalaiayvelaze "fashion" proeqtia. dzalian momecona!!!
მიხეილ ................კოლეგებო, გეგმების გარეშე პროექტის ავკარგიანობის შეფასება თითქმის შეუძლებელია მარტო რენდერებით.
eka maisuradzegansxvavebuli proektia warmatebebi
giorgi giguashvilidzalian saintereso da seriozuli proektia me piradad amas avirchevdi
nikoloz maisuraZe (pirveli) madlob nin:) gamixarda ro mogewona:)
nino abuladzenikuush magaria!!!! carmatebebs gisurveb! vamayob shenit! :)))
irina gorgiashvilidzalian kargia da saintereso. warmatebebs gisurveb
robi geTiaSvilimec ukve avRniSne da gavimeoreb! am proeqtma ro ar moigos gamikvirdeba Zaalian! warmatebebi nika
Tornike dvalinika erTerTi gansxvavebuli proeqtia, Tavisi formiT izidavs yuradRebas , es xalxma unda dainaxos da unda saTanadod dafasdes
naniko magaria! Zalian momewona! es proeqti zgvis teritoriaze ro ganTavsdes SeiZleba?
ნინო პოტაპოვაძალიან საინტერესო პროექტია!!! შენც არანაკლებ პოპულარული ხარ ; წარმატებებს გისურვებ!!!!
anano megreliSvilinikaa dzaan kargiaa da Zaan momwons Seni proeqti. sada da praqtikulia. !!!! yoCag
Tamuna Nikaaa.. warmatebbebiii... aq proeqtebis dones rom gadavxede, 40 proektshi rom ar moxvdes es namushevarii, sircxvilia...
lasha magaria
nino kviwinaSvilimomwons kargia dzalian warmatebebii
nika madloba suyvelas :)
zaliko dadianiZenikoloz Zalian momwons ! kargia taSi !!! :)
beqa sagol. kaia. (damcyebi arqiteqtori) :)
robi geTiaSvilididi Sansi gaqvs! aba warmatebebi!


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved