გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორი: მიხეილ ბალიაშვილი
კატეგორია: ინდივიდუალური
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 5505-ჯერ
კომენტარი(19)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
Givi MachavarianiZalian Magari Proeqtia. Betonis arqiteqturaq visac ukvars imistvis mitumetes (anu magalitad chemtvis). didi imedi makvs ro ashendeba.
vaxo nemsadze amdeni komentrebidan chemi azrit mxolod ninis komentari aris dasapasebeli.. tu vinmes raime ar mowons , umjobesia tqveni mosazreba dasabutebulad gadmoscet da rchevis porma hqondes amyvelapers . imitom rom am komentarebs studentebic vkitxulobt momavali aqirteqtorebii. garda amisa jansagi kritika avtoristvisac misagebi iqneba ..
-- daviT jobavas. nu ikadreb aq imas rasac adamiantan piradi shexvedrisas ver gabedav.
NN WISAC MOGCONT IQNEBA GAGWARKVIOTH RASHI MDGOMAREOBS AM PROEQTIS SIKARGE?
nini avtorma sheurawyofad ar miigos, magram dzalian arapraqtikuli proeqtia. sakhli seartod ar dizleva zafkhulshi garet gamosvlisa da chrdilshi dajdomis sashualebas. arc vizualurma mkharem agmafrtovana. tanamedroveobasa da uintereso proeqts shoris didi zgvaria. dzalian idid bodishi, magarm unda vtqva, rom yutivit devs shua mindorshi. imedia avtori ar miwyens konstruqciuli kritikis gamo.
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
კირცხა ძალიან მომწონს. სიამოვნებით ავიშენებდი ასეთს სახლს
რომა ძალიან ორიგინალური და სადა პროექტია
მიშა ბალიაშვილიზაზა მადლობ. რაც შეეხება გივი კორინთელს და ”გრინ დეველოპმენტს” მაგათთან კაი ხანია ვთანამშრომლობ და აქ უბრალოდ იხუმრეს :)
zaza kvirkvelianiWieri da mSromeli arqiteqtori xar, vafaseb givi korinTelis gadaWyvetilebas, eseTi arqiteqtori namdvilad dasafasebelia, warmatebebi...
mogadave tanamedrove formis blindajia tu dashlil nacilebshia napovni
დავით ჯობავამე აღბრთოვანებული ვარ თქვენი ნიჭიერებით და ავანგარდის შეგრძნებადობით მე მგონი შემოთავაზება გაქვთ უკვე და არ მინდა რომ შევეცილო შემომთავაზებელს თქვენში დიადო არქიტრაქტორო მაგრამ იმედია ამ შენობას ვინმე ააშენებს და სამაგალიტო გახდება როგორი არ უნდა იყოს საცხოვრებელი სახლი ადამიანებისთვის მალადეც ბრატ მაგარი გიღადავია...
გიო საცხოვრებელი სახლის პროექტების კონკურსია, თუ უბრალოდ საახალწლო ,,ღადაობა?”
khurtsika kaia misha shemotavazebac migigia
Givi KorinteliMogesalmebit b-no Mixeil. Developeruli kompania "Green Developmenti" gtavazobt tanamshromlobas ert da mraval ojaxiani kerdzo saxlebis daproeqtebis kutxit Tbilisis gareubnebshi. Moxibluli vart tqvens mier shesrulebuli namushevrebit, da vfiqrobt momavalshi tqventan ertad saqmian da orive mxarisatvis sarfian urtiertobas. Pativiscemit "Green Development" Ltd. tel: 995 32 509999
ana yoCaR :)
levan .kargia
miSa madlob madlob
view sakaiofa kvela mmomecona kaia kai, carmatebebi


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved