გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორი: გიორგი ქაჩლიშვილი
კატეგორია: ინდივიდუალური
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 9364-ჯერ
კომენტარი(36)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
kolega damaviwyda agmenishna rom es xali chemi favoritia
arqiteqtiri Zalian kargia-imitom rom realuria
nina dobrotnii dom
monawile ყველა გამარჯვებული ვერ გახდება , ამას უნდა შევეგუოთ, მარტო რეიტინგები ქ მაინც არ წყვეტს, პროფესიონალებისა და საზოგადოების სხვა ნანაწილის (იმ ხალხის , ვონც არქიტექტორი არ არის მაინც აძლევს ხმას) საერთო აზრი იქნება ; თან ის დოკუმენტაცია რაც გავაგზავნეთ კომისია განიხილავს, ეგ ნაწილი საიტზე ხომ არ დევს, მტავარი ეგ არის, მაგით მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ყველას წარმატებებს გისურვებთ!
giorgi bokuchavasaits etyoba raghac chirs mesame dghea rac chemi proeqti 12 adgilidan chavarda 95 ze da adgils ar icvlis albat gaasworeben
kukuri mshvenieria. shesrulebac unaklo.avtoria aqac mecnoba.warmatebas gisurvebt.tqvens gamarjvebashi echvi ar mepareba
maka mowons. aqc ferebs sxvas davitandi. principshi ferta gama wardgenisas ra shuashia.mesame saxlia rac momewona realurobis gatvaliswinebiT.warmatebebi
გურუ მართლა კარგი ნამუშევარია, თუნდაც განმარტებითი ბარათის და ნახაზების გათვალისწინებით, თან სრულად აკმაყოფილებს კონკურსის პირობებს, ერთადერთი ხარჯთაგრიცხვა აკლია.. გისურვებ წარმატებებს..
vaxo nemsadzestus studentebi shentanaa :)) ganmartebit baratshi rato aravin ambobs arapers garemos da shenobis urtiertobaze . an koncepciaze . marto konstruqciul gadayvetebze weren .. :)) gvainteresbes studentebs .,,,
g architects & Designerstu gaqvt FACEBOOK -is accounti daimegobret GEORGIAN ARCHITECTS da gaxdit am klubis cevri
myhelp shemodit da gaaketet gancxadebebi myhelp.ge
Tamar QacanaSvilizalian myudro da tbili garemoa sheqmili. carmatebebs gisurveb gioo.
გიორგი ნორმალური პროექტია საშუალო დონის მაცხოვრებლებისათვის და მე მგონი სრულად აკმაყოფილებს კონკურსის პირობებს, ზოგიერთი პროექტისგან განსხვავებით.
beka sujasagol gio kaia
didi- patarebs)seriozuli namuSevaria. kereselidzis proeqtis sapirispiro problemaa-iq daumuqtad kolori. aq gagiuferuldat.sheidzelba arxikadis bralia da faqturebs egre svavs.meriis chamonatvalSi gaSlili nakvetebi sadacaa-vake reliefze -mSvenivrad moergeba
nika (Arqiteqtori) yveLaze mnishvnelovani aq xasiatia >>> momwons kaia
.. ..momwons-realurad Shesrulebadia.talaqsac mouxdeba-araa saTbiliso Seminuli pirveli sarTuli!( rac ar unda lamazad Chandes. rac Sexeba konkursis organizebas-veranair kritikas ver udzlebs!
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
მიხეილ ......................კიდეკაი რაგაც სტილი და ორიგინალური გადაწყვეტა შემხვდა
emerson leik palmer sakaifoa
ნინო ოქუაშვილიukve ashenebuli realobashi es sacxovrebeli saxli uketesi gamova vidre grafikul masalashi chans, saintereso da mkudro ezo aqvs...carmatebebi!
giorgi თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ დღეს სამშენებლო მასალების ფართო არჩევანია მაღაზიებში, ვფიქრობ ასეთ ლამაზი სახლის აშენება შესაძლებელი უნდა იყოს როგორც თბილისის მოსახლეობის შეძლებული ნაწილის, ასევე საშუალო ფენისთვისაც.
giorgi ....kargia, magram dzviri dajdeba dzalian da sashualo penistvis xelmisawvdomi ar iqneba
valeri ideluri proeqtia, siamovnebit vicxovreb aseti proeqtis binashi
archili charliqachal gernVALAA SHENI CHARLII,ROGORC GASWAVLEE ITEE GAAGRDZELEEE.. MENDE DZMIII...
gio alxazaZalian realuria, Zalian sada da dzalian daxvewili. samSeneblo masalebis saocrad adamianuri arCevania. saTavsebis ganawilebac genialuria da Zalian racionaluri. magari ganmartebiTi baraTi aqvs. Zalian momwons es proeqti.
nana tetunaSvilimomewona, kargi proeqtia
rita kopaZeZalian kargia.
aza tsertsvadzedzalian momewona es proeqti.siamovnebit vicxovrebdi aset binashi,tanamedrovec aris da titqos simshvidea masshi dabudebuli.
vaxtangi mesame proeqtia romelic momewona aq-realurad ganxorcielebulobis tvalsazrisit
გიორგი ულამაზესი სახლის პროექტია. ამ პროექტში ავტორმა გაითვალისწინა ყველაფერი სახლის დაგეგმარებასთან და აშენებასთან დაკავშირებით. ასეთ სახლს ავაშენებდი ავტორთან შეთანხმებით.
badri osiymaSvilimagrad momecona ,daxvecilia da myudroa :)
Gotsa sakaipoa ;)
ekaterine zHZalian kargi proeqtia.warmatebebi
koba al.Jurnal-saitebidan gadmogorebulebis fonze es da kidev ramdenime proeqti shTamechdavad mochans
diana me vfiqrob rom cota ezoa gadatvirTuli....


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved