გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორი: გივი გოგოლაშვილი
კატეგორია: ინდივიდუალური
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 11309-ჯერ
კომენტარი(18)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
mia givi ar vici vin xar, saertod ar gicnob, magram icode yoveldge shemovdivar rom xma mogce, imitom rom momcons sheni namushevari...da imdens mivagcev rom reitingit magla aicio...
monacile avtori ixile qvemot
moacile avtori shesanishvi saxlia,mixaria konkurenti rom xar.mercmune am saqmis ragac gamegeba.carmatebas gisurveb.
kato martla guldasackvetia roca msgavs proeqtebs naklebi reitingi aqvs da qoxebi cina rgebshi gvxvdeba. imedia aq xalxi ar ckvets proeqtis beds :). carmatebebi. mshvenieri namushevaria:)
georgian architects & Designerstu gaqvt FACEBOOK -is accounti daimegobret GEORGIAN ARCHITECTS da gaxdit am klubis cevri
777 vgijdebi aset shida ezoebze, arc mze shegacuxebs da arc qaris mtveri, carmatebebs gisurveb... am xalxs gemovneba ar aqvt, torem pirvel ateulshi unda ijde reitingit...
beka sujamomewona proeqtis gadawkvetaa, sagol gogol warmateba misurvebia
mia გივი ძალიან მიკვირს რეიტინგით უფრო მაღლა რატომ არ ხარ? ამ ხალხს გემოვნება სულ დაუქვეითდა? ან ტელევიზორს არ უყურებენ, ან ინტერნეტში არ ნახულობენ? ან ჟურნალებს არ ათვალიერებენ? ასეთი ტიპის სახლების მშენებლობა ევრობაში 10 წლის უკან დაიწყეს და აქ დღესაც ვერ მოსულან გონს...რაღაც ოდა სახლებს აძლევენ უპირატესობას და რეიტინგს აძლევენ... ხალხო მიეცით ხმა გივის!!!დღეს მოდაში ასეთი ტიპის სახლებია.........
nunu kargia.evropasi exla sul eseti saxlebi shendeba
mia GIVI ZALIAN KARGIA, TU SHEIZLEBA MAGDAGVARI PROEQTI ROM SHEGIKVETOT OGOND PATARA ZOMIS DA PATARA SARDAFIC ROM HQONDES, ANU MINUS ERTI SARTULI................DA RA DAJDEBA ES KVELAFERI? TQVEN KONKURSSHI ROM GAIMARJVOT MAGXELA SAXLS MAINC VER AVASHENEB.
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
irakli beridzetanamedrove,kargi proeqtia
Tamo, Avala Givi dzaan kargia, chven dzaaan mogvecona, carmatebebs gisurvebt!!!martla dzaan gemovnebiania da qalaqs dzaan mouxdeba!!!
Eka Zaan lamazia
miSa kargia warmatebebs gisurveb
Tamar qacanaSvilisaintereso proeqtia-gansxvavebuli, warmatebebs gisurveb.
ივანე ჯავახიშვილიშიდა გეგმარება და განსაკუთრებით პატიო დიდებ
nika Cemi azriT sustia :)


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved