გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ორგანიზაცია: i/m "რამაზ ბერიშვილი-4D"

avtorebi: რამაზ ბერიშვილი
კატეგორია: ორგანიზაცია
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 12107-ჯერ
კომენტარი(107)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
djuli magaria mec minda
dato londarizemomwons tqveni proeqti, mec visurvebdi aset saxls
ia mdivanidzalian momewona. didi siamovnebit vicxovrebdi aset saxlshi.
erekle mtacmindelisauketesod mimachnia proeqtebs shoris,praktikulia rac mtavaria.aucileblad shegexmianebit proeqtis mopovebis shesaxeb.
giorgi1983 am proeqtma aucileblad unda gaikarjvos, martalia idealuri ar aris magram warmodgenili proeqtebidan yvelaze kargadaa gadanawilebuli shida farti da ert, erti yvelaze sauketeso proeqtia
eka momewona, mec mina avasheno aseti saxli
monawile ყველა გამარჯვებული ვერ გახდება , ამას უნდა შევეგუოთ, მარტო რეიტინგები ქ მაინც არ წყვეტს, პროფესიონალებისა და საზოგადოების სხვა ნანაწილის (იმ ხალხის , ვონც არქიტექტორი არ არის მაინც აძლევს ხმას) საერთო აზრი იქნება ; თან ის დოკუმენტაცია რაც გავაგზავნეთ კომისია განიხილავს, ეგ ნაწილი საიტზე ხომ არ დევს, მტავარი ეგ არის, მაგით მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ყველას წარმატებებს გისურვებთ!
giorgi1983 pirveli sartulis gegma rogoria sainteresoa. avtorma iqneb mokled agvixsnas
potenciuri mshenebeli kargia, rom proeqts axlavs ganmartebiti barati, sauketeso proeqtia!!!!!!!
salome zalian momeWona, tu seizleba koordinatebi rom momaWodot, minda segxvget.
lado kargia -aivnebic aqvs, terasebic, lamazicaa da sedarebiT iafic dajdeba.
maka cudia rom aivnebi da xedi araaqvs, ise ki kargia
miriani chikxradzesauketeso proeqtia individualuri saxlistvis
giorgi1983 meore sartulis otaxebis ganlageba momwons, kai iqneboda pirvelic dagedot. ise saxli maincdamainc didi araferia, magram am archevanshi sheizleba masze shechereba, isevdaisev Sida proeqtis gamo
MZIA GVELESIANIdzalian,dzalian momcons!!!!!!!
tbiliseli moqalaqe qeti xomeriks morCilad vTxov amixsnas me, umecars, ra naxa am saxlSi iseTi, "saocrebaao" , rom wers? an TviTon avtors mowons es realobas acdenili Sefasebebi?
MZIA GVELESIANImartlac, rom KARGIAAAAA!!!!!!
simarTle feSenebeluri sazogadoebrivi tualti. suk yalbia aq camorakrakebuli eTtsityviai qatinaurebi. arafrismTqmeli ZedsarTavebi.
liza me rom arqiteqtori vyofiliyavi albat satanadod shevafasebi... saxli tbilia magram zedmetad daxuruli, meti sinatle, meti mzis sxivebi... gisurveb warmatebebs!!!
luka gobechiaamishenet ra!!!!!!!
levani kikianiproekti dzalian momecona
maia dzneladzeOriginaluri Da Praqtikuli Proeqtia Carmatebas Gisurvebt !
Elis =)vocnebob aset saxlze :)
nino gegedzalian momecona . saintereso proeqtia
irakli onianivin ar icxovrebda aset mshvenier da myudro saxlshi !!!!
mzia gvelesianimshvenierebaa!!!!
mamuka gobebella !
mari cxoidzemec minda aseti saxli
xatia piliaes saxli momcons
nika lagvilavadzaan magaria
lika lekveishvilimagari saxlia
Toma araferi zedmeti - sada, eleganturi, funkcionaluri - gilocavt, seSaniSnavi namuSevaria!
zaza gochitashvilisada da gemovnebiania. me momwons
irma maksimkudrvis gansaxierebaa
nino kutsiadzalian momecona asets siamovnebit avishenebdi :)
salome sheroziacarmatebebs gisurveeb, dzalian magari saxlia!
nana dzalian momcons!!
bela makalatiadzaan magaria
boka makalatiabrckinvale proeqtia
ia arsenishvilimomewona magariaaaaa
dito "Team 10-s" swored contrastuli masaliT damuSavebuli, lakonuri sibrtkeebis gaTamaSebis mignebiT axerxebs avtori ubralo da msvenieri kompoziciis seqmnas, da Tu es chveulebriv moqalaqeebsac ase mosWonT raa amaSi cudi. me piradad vTli, rom maRalprofesiuli namuSevaria. konkursis pirobebsac pasuxobs.
eka bukiamagaria
mari motkobiligaixare magaria
dato sturuazalian mometona
nino gogiashviliwarmatebas gisurvebt kargi proektia
marina murguliamagariiiiia
marina murguliamagariiiiia
xatuna kacharavagaixaros amis shemkmnelma
giorgi gvasaliakargi ikneba tu pots aseti lamazi saxlebit daamshveneben
butxux nadaraiarac kaia kaia
dodo comaiamartlac rom arachveulebrivia, da tan tanamedrove.
rezo sturuazaan magaria, gisurveb warmatebebs
shota sturuazalian momwons. didi siamovnebit vicxovreb aset saxlshi
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
mariam nadaraiamartlac rom lamazia
tea gogolidzalian magaria
tea gogolidzalian momewona
xatuna kobaxidzekargia
juli sturualamazia
gigusha gogolimagaria
nino gogolivaa ra magariiiia
xvicha nadaraiadzaan magaria
xvicha nadaraiadzaan magaria
Team 10 gemovnebaze ardaoben, magram saertod armomwons.titqmis yvelam aqo, komentarebi vnaxe.dzalian mdzimea masiuri da amdeni zedmeti brtyeli da otx kutxovani pormebis kombinacia uinteresoa. mgonia shempaseblidan arqiteqtori dzalian cota iyo.
maco me momcons!
ika rac kargia kargia...............
vano narsiamagari saxlia ra
lado glontikargi proeqtia
kaxa seriozuli namushevaria.
ნატა ჟვანიასაუცხოო სახლია,მე მომწონს.
qeti xomerikisaocrebaaa
nugzari kargi proeqtia
mamuka jafaridzekargi saxlia,vicxovrebdi didi siamovnebit>
მაიკო არ გიცნობთ,მაგრამ პროექტი მართლა კარგია.
ilia koxta da lamazia.
tamazi super proeqtia.
vako magariaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
саша красата 5+
ნინიკო მშვენიერია და ლამაზი.
გია მაგარი პროექტია.
xvicha dzaan magaria.
valeri proeqt atlichni!
mate magaria!
liziko lamazi proeqtia,carmatebas gisurveb!
eka kargi gemovnebis proeqtia.
ako makalatiadzaan magaria!
PAATA CARMATEBAS GISURVEBT! MAGARIA!
rusa xoshtariakargi proeqtia!
valteri magaria.
maka ucxo da lamazi!
zura mshvenieria.
ალეკო ფოთი ძალიან მაგარი პროექტია.ყოჩაღ!
aleqsi originaluri proeqtia.
alex dzalian lamazia.
giorgi gvasaliaDZAANN MAGARIAA.
daTo gmerTma xeli mogimarTos kargia!
.... .....mag shesasvlels daawere "00" gavs
ნინია მეც ძალიან მომეწონა
დავით მშვენიერაძეწარმატებებს გისურვებ!
თამარ კამკამიძეღმერთმა ხელი მოგიმართოს, ორიგინალურია.
sandro racionaluri, originaluri, kompaqturi meti ra unda ikos
gvanca jgentira magariaaa :*
გიორგი საკმაოდ ლამაზია და პრაქტიკული!
zura pataraiakargi proeqtia
qeTo Temas pasuxobs, rac mTavaria Jurnalidan araa. carmatebas gisurvebT
giorgi mSvenieria
anastasia friad adamianuria!


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved