გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ავტორები: ვალერი ბახტაძე, ლევან ინასარიძე
kategoria: კოლექტივი
ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაკვეთი 019ნანახია 7020-ჯერ
კომენტარი(13)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
pheola xvedelidze! dacvas mixede, dacvas !!! am saqmes ushenodac mouvlian.
პელე 3 წლის ბავშვის მიერ , კუბიკებით აშენებულ სახლს გავს :)
tornike surmavadzalian kargia,am saxls tavisi mushtari aucileblad ekoleba.
tako zalian momcons, seriozulad davfiqrdi urtiertobaze/
dato kargi tanamedrove arqiteqturaa, praqtikuli da saintereso gegmareba. siamovnebit vicxovrebdi :)
daviti chkvianurad dagegmarebuli saxlia, tanamedrove da saintereso!!!!
mipibakasa saintereso proeqtia, tanamedrove da komfortuli sacxovreblad!!!
dudico ratom devs es proekti orjer???????
alexsandre dzalian saintereso proektia, martivi asasenebelia sazxovreblad moxerxebuli da komfortuli saxlia.
gigi asatiani3 comentic magito devs done roa
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
mixeil ................sakmaod sainteresoa, gegmarebac praqtikulia
lasha AbramidzeDonea


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved