გაფართოებული ძებნა
სახელიგვარიელ-ფოსტასამუშაო ადგილიდაბადების წელი
გაუქმებაძებნა
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები |
ორგანიზაცია: სამშენებლო კომპანია №1 ორსართულიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი თი ბი სი ბანკი, მარჯანიშვილის ფილიალი 220

avtorebi: ქვარცხავა ლაშა, წამალაშვილი თამუნა
კატეგორია: ორგანიზაცია
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლინანახია 16482-ჯერ
კომენტარი(18)
კომენტარი დატოვაკომენტარი
ალფრედ ჰიჩკოკიკარგი პროექტია. ავსტრიის ბევრ პატარა ქალაქში ხშირად შეხვდებით მსგავსი ტიპის საცხოვრებელ სახლებს. წარმატებები!
ალექსი ქიშმარეიშვილიშესანიშნავი პროექტია, ქალაქის განაპირას, დაჩისთვის ბრწყინვალეა, აუცილებლად ავირჩევ ამ პროექტს.
mariam ChuradzedaChisTvis gadasarevia. albaT am proeqts avirchev chemTvis
mariami proekti momecona gareta interieri mshvenieria sainteresoa otaxebis ganlageba rogori ikneba?
nana dachaze martlac amaze uketes saxls verc aisheneb.....zalian gadatvirtulic araa da tanamedrove elemntebic urevia..kargi proeqtia.gamarjvebas gisurvebt,
diana es ar aris saqalaqo saxli
ნინო ოქუაშვილი (monacile)ar arsebobs kargi da cudi saxli, rogorc ar arsebobs kargi da cudi arqiteqtori, su kvelas chventagans tavis xedva gavakvs am samkaroze...imitomac aris aq aseti sxvadasxvanaeri proeqtebi, zogierti tanamedrove, zogierti klasikuri, magram arcerti ertmanets ar gavs ..rogorc adamianebis xasiati...amitom chemo dzvirpaso monacileebo arqiteqtorebo, vikot ertad da ar gadavaqciot es konkursi mtrobis poligonad...tkven carmogidgeniat, absoluturad ertnairad moazrovne arqiteqtorebi, absoluturad ertnairi sacxovrebeli saxlebis stili? ras daemsgavseboda chveni...planeta...?!!!mashin albat kvela evropili kalaqi dakargavda tavis sakutar iersaxes...proeqtebi unda ikos bevri da sxvadasxvanairi, rom arsebodes adamianebistvis archevani....bolos da bolos es bolo konkursi ar aris chvens cxovrebashi...rom ertmanetis chamit gavnadgurdet...kvelas sarpian shromas da mohvaceobas vusurveb! Da carmatebas saertod cxovrebashi...cin kide bevri sakme gvakvs da amitom shevinaxot dzalebi...carmatebei kvelas!!!!!!!!!!!
ოთიკო კარგია მაგრამ ქალაქში არ შეიძლება ამისთანა სახლის აშენება სიამოვნებით ავიშენებდი დაჩაზე
gurami maisuradzekaia magram ramden kvadratzea?
giorgi lashkarashvilimagaria
ირაკლი კარგია
tamu zalian lamazi proektia.sainteresoa shida mxarec.otaxebis raodenoba da ganlageba.tu daamatebdit,proekti srulkofili gaxdeboda.gisurvebt carmatebebs:)
paata kargia zalian , magram adgils gaachnia sad ashendeba
rostom modebadzezalian momecona, sadaa da misagebi. mainteresebs zomebi, otaxebis ganlageba da raodenoba , sainteresoa samushao proektis xilva. cinascar gixdit madlobas.hemi sakontakto nomeria 897530802
marina devdarianisrulyofilad ar chans, zomebi makmayofilebs, me yvelaftit mawyobs, didi saxli ukve mqonda afxazetSi , Tbilisshi mivxvdi ar yofila sawiro, tavisufali tanxa tu meqna am qvebis dawyobas jobia sxva siketeebi vaketot, madloba am ideis avtors
თამარი ხოკერაშვილიძამიან კარგი პროექტია სადაჩე ნაკვეთში , გისურვებთ წარმატებას
ზურაბ ათაბაგიზალიან კარგია, მაგრამ მონადირის სახლს უფრო წაა
ბადრი მშვენიერი გომურია, ტანაც ორსართულიანი.


  სახელი*
  გვარი
  კომენტარი*
  საკონტროლო კოდი*
  ელ-ფოსტა: architect@tbilisi.gov.ge | კითხვა-პასუხი | მერიის ცხელი ხაზი: 72 22 22
  Copyright © 2009-2020 by Tbilisi Portal. All rights reserved