პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - II კატეგორია 401-1000 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სასტუმრო 80 ადგილამდე
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საცხოვრებელი ზონა 3: კ-1=0,3; კ-2=1,0; კ-3=0,2;
* რელიეფის დახრილობა - 8 – 15 % (4,5 – 6,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.4
* კ2 - 1.5
* კ3 - 0.2

* საერთო ფართობი - ???
* მოცულობა - 2400
* სიმაღლე - 14.75
* მოსაპირკეთებელი მასალები - aguri, lesva, Rebva

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 0001
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - იაკობ ვარდანაშვილი
* მისამართი - ქ. თბილისი, გლდანი, IV მ/რ, კ. 112, ბინა 4
* ტელეფონი – 558445022
* ელ-ფოსტა – iakobvardanashvili@posta.ge