პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - IV კატეგორია 2001-6000 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სასტუმრო 80 ადგილამდე
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა: კ-1=0,5; კ-2=2,0; კ-3=0,1;
* რელიეფის დახრილობა - 8 – 15 % (4,5 – 6,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.44
* კ2 - 1.11
* კ3 - 0.12

* საერთო ფართობი - 3000 მ2
* მოცულობა - 11000 მ3
* სიმაღლე - 22 მ
* მოსაპირკეთებელი მასალები - ხე, ქვა, რიყის ქვა

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 20000
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - ლევან ჩხაიძე
* მისამართი - ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 51, კოპრ.4 ბ.78
* ტელეფონი – 851588785
* ელ-ფოსტა – chkhaidze.levan@yahoo.com