პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - III კატეგორია 1001-2000 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სასტუმრო 80 ადგილამდე
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა: კ-1=0,5; კ-2=2,0; კ-3=0,1;
* რელიეფის დახრილობა - 15 – 25 % (6,5 – 14 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.5
* კ2 - 1.7
* კ3 - 0.2

* საერთო ფართობი - 1779.76
* მოცულობა - 4137.78
* სიმაღლე - 14.90
* მოსაპირკეთებელი მასალები - ადგილობრივი ბუნებრივი ქვა"კიხი"წყალმედეგი საღებავი,მუქი ბორდოფერი მეტალო-კრამიტი,მეტალო-პლ

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 28000
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - ბესიკი მორბედაძე
* მისამართი - ბახტრიონის.ქ 24 ბინა 87
* ტელეფონი – 877 757970
* ელ-ფოსტა – besosmor@yahoo.com