პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - I კატეგორია 100-400 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - კოტეჯი
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საცხოვრებელი ზონა 3: კ-1=0,3; კ-2=1,0; კ-3=0,2;
* რელიეფის დახრილობა - 15 – 25 % (6,5 – 14 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.3
* კ2 - 1.0
* კ3 - 0.2

* საერთო ფართობი - 120
* მოცულობა - 548m3
* სიმაღლე - 6.80
* მოსაპირკეთებელი მასალები - bunebrivi qva, moxarshuli xe, lesva

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 4500
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - ბესიკი მორბედაძე
* მისამართი - ბახტრიონის.ქ 24 ბინა 87
* ტელეფონი – 877 757970
* ელ-ფოსტა – besosmor@yahoo.com