პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - I კატეგორია 100-400 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სხვა მცირე ზომის სახლი
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საცხოვრებელი ზონა 3: კ-1=0,3; კ-2=1,0; კ-3=0,2;
* რელიეფის დახრილობა - 0 – 8 % (0 - 4,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.25
* კ2 - 0.3
* კ3 - 0.2

* საერთო ფართობი - 105
* მოცულობა - 367.5
* სიმაღლე - 3.5
* მოსაპირკეთებელი მასალები - ბუნებრივი ქვა, დამუშავებული ხე, ტონირებული მინა.

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 3000
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - გიორგი ებრალიძე
* მისამართი - უ. ჩხეიძის 23
* ტელეფონი – 995 57 27 37 18
* ელ-ფოსტა – gioebralidze@yahoo.com