პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - I კატეგორია 100-400 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სხვა ინდივიდუალური სახლი
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა: კ-1=0,5; კ-2=2,0; კ-3=0,1;
* რელიეფის დახრილობა - 15 – 25 % (6,5 – 14 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.5
* კ2 - 1.7
* კ3 - 0.1

* საერთო ფართობი - 625
* მოცულობა - 1870
* სიმაღლე - 12.45
* მოსაპირკეთებელი მასალები - ბუნებრივი ქვა,გრანიტის ფილები, ხით შეფიცვრა

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 5000
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - ბადრი ოსიყმაშვილი
* მისამართი - სანავარდოს 86
* ტელეფონი – 858650865
* ელ-ფოსტა – crutuna28@gmail.com
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - I კატეგორია 100-400 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - ვილა
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საცხოვრებელი ზონა 2: კ-1=0,2; კ-2=0,5; კ-3=0,3;
* რელიეფის დახრილობა - 25 – 40 % (14 – 22 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.3
* კ2 - 0.5
* კ3 - 0.3

* საერთო ფართობი - 128.7
* მოცულობა - 515.9
* სიმაღლე - 8.7m
* მოსაპირკეთებელი მასალები - xe

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 1500
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - რევაზ ავალიშვილი
* მისამართი - პასტერის ქ. #3
* ტელეფონი – 295-15-63; 5 99 27 50 61
* ელ-ფოსტა – rezoava@gmail.com
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - I კატეგორია 100-400 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სხვა მცირე ზომის სახლი
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საცხოვრებელი ზონა 3: კ-1=0,3; კ-2=1,0; კ-3=0,2;
* რელიეფის დახრილობა - 0 – 8 % (0 - 4,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.25
* კ2 - 0.3
* კ3 - 0.2

* საერთო ფართობი - 105
* მოცულობა - 367.5
* სიმაღლე - 3.5
* მოსაპირკეთებელი მასალები - ბუნებრივი ქვა, დამუშავებული ხე, ტონირებული მინა.

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 3000
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - გიორგი ებრალიძე
* მისამართი - უ. ჩხეიძის 23
* ტელეფონი – 995 57 27 37 18
* ელ-ფოსტა – gioebralidze@yahoo.com
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - I კატეგორია 100-400 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სხვა მცირე ზომის სახლი
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საცხოვრებელი ზონა 2: კ-1=0,2; კ-2=0,5; კ-3=0,3;
* რელიეფის დახრილობა - 8 – 15 % (4,5 – 6,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.2
* კ2 - 0.2
* კ3 - 0.25

* საერთო ფართობი - 400
* მოცულობა - 233
* სიმაღლე - 4m
* მოსაპირკეთებელი მასალები - betoni(brutalizmis stilshi)

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 300
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - ალექსი ცისკარიშვილი
* მისამართი - ქ.გორი, ბესიკის 14, ბ 28
* ტელეფონი – 898268085
* ელ-ფოსტა – leqso_ciskara87@yahoo.com
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - I კატეგორია 100-400 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - კოტეჯი
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საცხოვრებელი ზონა 3: კ-1=0,3; კ-2=1,0; კ-3=0,2;
* რელიეფის დახრილობა - 15 – 25 % (6,5 – 14 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.3
* კ2 - 1.0
* კ3 - 0.2

* საერთო ფართობი - 120
* მოცულობა - 548m3
* სიმაღლე - 6.80
* მოსაპირკეთებელი მასალები - bunebrivi qva, moxarshuli xe, lesva

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 4500
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - ბესიკი მორბედაძე
* მისამართი - ბახტრიონის.ქ 24 ბინა 87
* ტელეფონი – 877 757970
* ელ-ფოსტა – besosmor@yahoo.com
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - I კატეგორია 100-400 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სხვა მცირე და საშუალო სასტუმრო
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საცხოვრებელი ზონა 2: კ-1=0,2; კ-2=0,5; კ-3=0,3;
* რელიეფის დახრილობა - 15 – 25 % (6,5 – 14 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.5
* კ2 - 1
* კ3 - 0.3

* საერთო ფართობი - 130
* მოცულობა - 300
* სიმაღლე - 686
* მოსაპირკეთებელი მასალები - xelovnuri , graniti, xe, metalokramiti

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 2300
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - კობა მოდრეკილაძე
* მისამართი - ანტონოვსკაიას 9ბ ბ 53
* ტელეფონი – 599426876
* ელ-ფოსტა – greystudio@mail.ru
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - I კატეგორია 100-400 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - კოტეჯი
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საცხოვრებელი ზონა 3: კ-1=0,3; კ-2=1,0; კ-3=0,2;
* რელიეფის დახრილობა - 0 – 8 % (0 - 4,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.3
* კ2 - 1.0
* კ3 - 0.3

* საერთო ფართობი - 9999
* მოცულობა - 2200
* სიმაღლე - 11.94
* მოსაპირკეთებელი მასალები - bunebrivi qva, xis masala, SeRebili nalesi, metaloplastmasis kar-fanjara, vitraJi

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 0001
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - ვაჟა წიკლაური
* მისამართი - გლდანის მასივი II მკ/რ. კორპ. 32; ბინა 22
* ტელეფონი – 599657734
* ელ-ფოსტა – vajaatsiklauri@yahoo.com
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - II კატეგორია 401-1000 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სასტუმრო 80 და მეტ ადგილზე
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა: კ-1=0,5; კ-2=2,0; კ-3=0,1;
* რელიეფის დახრილობა - 8 – 15 % (4,5 – 6,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.5
* კ2 - 2.2
* კ3 - 0.1

* საერთო ფართობი - 2200
* მოცულობა - 6600
* სიმაღლე - 17.50
* მოსაპირკეთებელი მასალები - წიწვოვანი ხის მასალა,კერამიკული ფილები, ბუნებრივი ქვა.სახურავის მასალა (პროფილირებული ფურცლები).

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 17600
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - ლუკა გონაშვილი
* მისამართი - ბოჭორიშვილის33
* ტელეფონი – 871000423
* ელ-ფოსტა – cripa2@mail.ru
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - II კატეგორია 401-1000 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - კოტეჯი
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა: კ-1=0,5; კ-2=2,0; კ-3=0,1;
* რელიეფის დახრილობა - 0 – 8 % (0 - 4,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.5
* კ2 - 2.0
* კ3 - 0.1

* საერთო ფართობი - 135 m2
* მოცულობა - 500 m3
* სიმაღლე - 8.5 m
* მოსაპირკეთებელი მასალები - qva da saRebavi

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 700
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - გოგი აბუაშვილი
* მისამართი - ქ.მცხეთა. დ.აღმაშენებლის 101ა
* ტელეფონი – 555 39 18 59
* ელ-ფოსტა – abu.arch@yahoo.com
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - II კატეგორია 401-1000 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სხვა მცირე ზომის სახლი
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საცხოვრებელი ზონა 2: კ-1=0,2; კ-2=0,5; კ-3=0,3;
* რელიეფის დახრილობა - 8 – 15 % (4,5 – 6,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.1
* კ2 - 0.3
* კ3 - 0.8

* საერთო ფართობი - 160 კვ.მ
* მოცულობა - 340 კუბ. მ
* სიმაღლე - 5.80 მ
* მოსაპირკეთებელი მასალები - ხე, ბუნებრივი ქვა

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 3000
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - ალექსანდრე მგალობლიშვილი
* მისამართი - კოსტავას ქ. #54
* ტელეფონი – 2932136
* ელ-ფოსტა – s.mgalo@gmail.com
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - II კატეგორია 401-1000 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - კოტეჯი
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საცხოვრებელი ზონა 3: კ-1=0,3; კ-2=1,0; კ-3=0,2;
* რელიეფის დახრილობა - 8 – 15 % (4,5 – 6,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.3
* კ2 - 1.0
* კ3 - 0.3

* საერთო ფართობი - ???
* მოცულობა - 1700
* სიმაღლე - 9.93
* მოსაპირკეთებელი მასალები - bunebrivi qva, xe, metalokramiti

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 0001
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - ვაჟა წიკლაური
* მისამართი - გლდანის მასივი II მკ/რ. კორპ. 32; ბინა 22
* ტელეფონი – 599657734
* ელ-ფოსტა – vajaatsiklauri@yahoo.com
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - II კატეგორია 401-1000 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სასტუმრო 80 ადგილამდე
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საცხოვრებელი ზონა 3: კ-1=0,3; კ-2=1,0; კ-3=0,2;
* რელიეფის დახრილობა - 8 – 15 % (4,5 – 6,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.4
* კ2 - 1.5
* კ3 - 0.2

* საერთო ფართობი - ???
* მოცულობა - 2400
* სიმაღლე - 14.75
* მოსაპირკეთებელი მასალები - aguri, lesva, Rebva

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 0001
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - იაკობ ვარდანაშვილი
* მისამართი - ქ. თბილისი, გლდანი, IV მ/რ, კ. 112, ბინა 4
* ტელეფონი – 558445022
* ელ-ფოსტა – iakobvardanashvili@posta.ge
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - III კატეგორია 1001-2000 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სასტუმრო 80 ადგილამდე
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა: კ-1=0,5; კ-2=2,0; კ-3=0,1;
* რელიეფის დახრილობა - 15 – 25 % (6,5 – 14 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.5
* კ2 - 1.7
* კ3 - 0.2

* საერთო ფართობი - 1779.76
* მოცულობა - 4137.78
* სიმაღლე - 14.90
* მოსაპირკეთებელი მასალები - ადგილობრივი ბუნებრივი ქვა"კიხი"წყალმედეგი საღებავი,მუქი ბორდოფერი მეტალო-კრამიტი,მეტალო-პლ

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 28000
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - ბესიკი მორბედაძე
* მისამართი - ბახტრიონის.ქ 24 ბინა 87
* ტელეფონი – 877 757970
* ელ-ფოსტა – besosmor@yahoo.com
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - III კატეგორია 1001-2000 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - მრავალბინიანი სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი სახლი
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა: კ-1=0,5; კ-2=2,0; კ-3=0,1;
* რელიეფის დახრილობა - 8 – 15 % (4,5 – 6,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.4
* კ2 - 2.0
* კ3 - 0.1

* საერთო ფართობი - 3560
* მოცულობა - 14500
* სიმაღლე - 18.65
* მოსაპირკეთებელი მასალები - yinvagamZle fasadis panelebi

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 0001
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - დავით ვაშაკიძე
* მისამართი - ქ. თბილისი, ატენის ქ. 18, ბინა. 28
* ტელეფონი – 599588611
* ელ-ფოსტა – davidvasha72@gmail.com
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - III კატეგორია 1001-2000 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სასტუმრო 80 ადგილამდე
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა: კ-1=0,5; კ-2=2,0; კ-3=0,1;
* რელიეფის დახრილობა - 8 – 15 % (4,5 – 6,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.5
* კ2 - 2.5
* კ3 - 0.1

* საერთო ფართობი - 2249.6
* მოცულობა - 6463
* სიმაღლე - 11.5
* მოსაპირკეთებელი მასალები - gamoxarSuli da cecxlgamZle xsnariT damuSavebuli xe, dekoratiuli lesva, kramiti, bunebrivi qva

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 10000
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - გიორგი გაბინია
* მისამართი - ქ. თბილისი, საბურთალოს ქ. 42/2, ბინა 26
* ტელეფონი – 599331555
* ელ-ფოსტა – architecthous@gmail.com
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - IV კატეგორია 2001-6000 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სასტუმრო 80 ადგილამდე
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა: კ-1=0,5; კ-2=2,0; კ-3=0,1;
* რელიეფის დახრილობა - 8 – 15 % (4,5 – 6,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.44
* კ2 - 1.11
* კ3 - 0.12

* საერთო ფართობი - 3000 მ2
* მოცულობა - 11000 მ3
* სიმაღლე - 22 მ
* მოსაპირკეთებელი მასალები - ხე, ქვა, რიყის ქვა

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 20000
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - ლევან ჩხაიძე
* მისამართი - ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 51, კოპრ.4 ბ.78
* ტელეფონი – 851588785
* ელ-ფოსტა – chkhaidze.levan@yahoo.com
პროექტი

* მიწის ნაკვეთის კატეგორია - IV კატეგორია 2001-6000 კვ.მ
* ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება - სხვა დიდი ზომის შენობა
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები - საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა: კ-1=0,5; კ-2=2,0; კ-3=0,1;
* რელიეფის დახრილობა - 8 – 15 % (4,5 – 6,5 გრადუსი)

შენობის მახასიათებლები
პირობით შერჩეულ საპროექტო ტერიტორიის ფართობთან მიმართებაში ესკიზური პროეტით მიღებული კოეფიციენტების მაჩვენებელები
* კ1 - 0.41
* კ2 - 0.95
* კ3 - 0.?

* საერთო ფართობი - ???
* მოცულობა - 22300
* სიმაღლე - 17.5
* მოსაპირკეთებელი მასალები - damuSavebuli betoni, xe, kramiti,

სრული არქიტექტურული პროექტის შესაქმნელად საჭირო თანხა.
* თანხა ლარებში - 0001
შემსრულებელი
* საკონტაქტო პირი - გიორგი ქაჩლიშვილი
* მისამართი - ქ. თბილისი, ქიაჩელის ქ. 13, ბინა 1
* ტელეფონი – 599952904
* ელ-ფოსტა – geoarchitectz@mail.ru